Phật Di Lặc

Mặt đeo cổ Phật Di Lặc Phỉ Thúy Miến Điện an bình S425

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (đường kính x cao): 4.5cm x 1.7cm + Khối lượng: 61g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, cầu bình an, vui vẻ, sự sự như ý + Cách sử dụng: trang sức

Mặt dây chuyền Phật Di Lặc nằm nghiêng ngọc Phỉ Thúy an lành S426

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 2.5cm x 1.6cm + Khối lượng: 40g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lành, vui vẻ, nạp phước nạp tài. + Cách sử dụng: trang sức mặt

Mặt đeo cổ phật Di Lặc ngọc Phỉ Thúy an lạc, vui vẻ S110

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 3.3cm x 0.7cm + Khối lượng: 14g + Ý nghĩa: làm tiêu tan nỗi buồn, mang đến sự vui vẻ, an lạc, sự sự hanh thông. + Cách sử

Mặt dây chuyền phật Di Lặc ngọc Phỉ Thúy 2 mặt S721

+ Chất liệu và hoàn thiện: Di lạc ngọc Phỉ Thúy 2 mặt (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 2.2cm x 1cm + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lành, vui vẻ, nạp phước nạp tài. + Cách sử dụng: trang sức

Mặt đeo cổ phật Di Lạc hình trái tim sức khỏe, bình an S702

+ Chất liệu và hoàn thiện: Di lạc đá mắt mèo hình tim (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 2.2cm x 0.5cm + Khối lượng: 5g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, cầu bình an, vui vẻ, sự sự như ý. + Cách sử dụng:

Dây chuyền dây rút kết sẵn Phật Di Lặc đá ngọc Miến Điện S489

+ Chất liệu và hoàn thiện: Dây chuyền kết sẵn Phật Di Lạc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.8cm x 2.8cm x 0.5cm + Khối lượng: 12g + Ý nghĩa: mang phước, bình an cho người sử dụng. + Cách sử dụng: trang sức dây chuyền. + Giá: